Půjdete do modulu bezkontaktní karty - Historie přístupů


Ještě před tvorbou reportů je potřeba nejprve zkontrolovat správnost načipované docházky a případně provést potřebné opravy (viz. návod oprava a hledání chyb). Důležité také je, aby v horní liště bylo napsáno, že všechna data jsou kontrolovaná podle skupin. Pokud je zde červený vykřičník, který uvádí, že je kontrola podle čtečky, znamená to, že nedošlo ke správné kontrole. Jak toto napravit najdete případně také v návodu oprava a hledání chyb.


Pokud mi systém tedy nehlásí žádné chyby, tak mohu vytvořit report pro MPSV.

Na libovolném ozubeném kolečku najdete "Report docházky pro mikrojesle"


Objeví se Vám okno, ve kterém si nastavíte období a skupinu - Mikrojesle


potom v záložce studenti vyberte všechny studeny a v záložce zaměstnanci všechny zaměstnance. (zobrazí se Vám jména pouze těch, co ve vybraném období čipovali). Pokud máte ve výběru některé jméno 2x, tak se nic neděje, jen jste čipovali více zařízeními. Data se ale do reportu sjednotí.

Vytvoření reportu může chvíli trvat. Report se vyplní pouze tehdy, pokud vyplníte všechny údaje na první záložce " Provozní parametry" (report se otevře na třetí záložce, tam nic nevyplňujete)


Vyplňujte tedy vždy odshora!


1. Provozní parametry:

(takto nějak to bude vypadat až vyplníte všechny záložky. Hlavně procenta se spočítají až nakonec)

Webooker vyplní číslo projektu, název projektu a název příjemce dle nastavení ve skupině.

Vy doplníte monitorované období (musí být shodné s čipovaným obdobím) a Provozní dobu. (maximální rozsah je od 7 - 17 hod), pokud Vám nebude tento rozsah stačit, kontaktujte svého projektového manažera.


Ve sloupci Monitorovací období je třeba vyplnit ručně jednotlivé měsíce, pro které se bude počítat průměr z docházky. Je třeba vybrat všechny měsíce, i ty, do nichž zasahuje monitorovací období jen částečně. Nejsou-li vyplněny pro daný měsíc všechny pracovní dny docházkou, ve sloupci „Vyplněny všechny pracovní dny měsíce“ se objeví požadavek na ruční kontrolu. 


Dále je třeba zkontrolovat a případně doplnit seznam pečujících osob a projektových manažerů a zadat trvání jejich úvazku.Poslední položkou na záložce je seznam dětí, které v daném období mikrojesle navštěvovali. Doplnil Webooker.

Vy jen uvedete, zda se jedná o vlastní dítě pečující osoby či projektového manažera. (pouze vybíráte varianty ze seznamu šipkami na konci buňky


2. vyplnění záložky „KT záznam o docházce“

Na záložce je pouze třeba stisknout „obnovit“, viz obrázek níže, aby došlo k provedení výpočtu. 


Umístíte kurzor myši do pole mezi řádky 3 až 4 (neprázdné řádky), sloupce EB až FX 2) stisknete pravé tlačítko myši v  nabídce vyberete „Obnovit“. Tím se spustí výpočet tabulky

V tabulce se posléze propočítají procenta docházky za jednotlivé zadané dny, z nichž se vytvoří měsíční průměr zpátky na záložce „Provozní parametry“ 


Takto nějak může vypadat vyplněná tabulka


3. Záložka záznam o docházce je celá vyplněná z docházkového systému Webooker


Report se tvoří každých 6 měsíců


Další postup z návodu z MPSV:

Postup v ISKP14+

Postupujte dle příručky pro příjemce dotací „Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+“, uveřejněné na esfcr.cz.

Nad rámec příručky při vyplňování záznamů na SD-2 (osobních nákladů), dbejte následujících pokynů:

  1. V případě, že dle pravidel výzvy a právního aktu, Vám některý měsíc nepřísluší plných 100% osobních nákladů, je nutné u každého záznamu v osobních nákladech snížit prokazované výdaje na procento, které Vám daný měsíc náleží dle výpočtu na základě docházky. Přísluší Vám li některý měsíc pouze 90% osobních nákladů, je třeba každý výdaj v daném měsíci snížit na 90% skutečné hodnoty. Snížení se provede za pomoci pole „Jiné výdaje (neodvádí se z nich odvody“, do něhož se vyplní záporná částka, odpovídající % chybějícímu do 100%. V případě 90% nároku, se vyplní záporná částka, odpovídající 10%.

Při mzdě 20 000 Kč, szp 6 800 Kč, tedy celkové prokazované částce 26 800 Kč a nároku 90% z docházky, se vyplní korekce -2 680 Kč, která sníží prokazované výdaje na 24 120 Kč.

  1. Do „Popis výdaje“ uvádějte procento nároku. Je-li využívána zároveň korekce osobních nákladů v případě rozdílné mzdové sazby na projektové a mimo projektové části úvazku, nebo využíváte pole „Jiné výdaje (neodvádí se z nich odvody)“ k jiné korekci, uveďte do popisu taktéž výši mzdy pro projekt a částku korekce, aby byla rozlišitelná částka korekce z docházky a částka z jiného důvodu.
  2. Pro korekci osobních nákladů v případě rozdílné mzdové sazby na projektové a mimo projektové části úvazku využívejte vždy pole „Jiné výdaje (odvádí se z nich odvody)“.

Dále je třeba do „Příloh“ žádosti o platbu nahrát soubor export docházky za monitorovací období ve formátu xls - pomůcku ke kontrole docházky. (Report Mikrojesle v tomto návodu)