V sekci bezkontaktní karty - historie přístupů najdete přehled načipované docházky.


Pro kontrolu správnosti načipované docházky si nejprve vyberte kontrolované období. 


Důležité je, že v horní liště musí být napsáno Kontrola podle skupin !!!

Pokud bude v horní liště napsáno, Kontrola podle čtečky !, nekontroluje systém nastavení skupiny ale pouze příchody a odchody podle čtečky. Pokud systém hlásí kontrolu podle čtečky tak Vám říká, že ve vybraném období máte čipované dítě nebo pečující osobu bez přiřazené skupiny (nebudou pak zařazeni ani do žádného projektu). Pokud chcete čipovat někoho neprojektového, vytvořte si skupinu "Mimo projekt" a dítě nebo pečující osobu do této skupiny zařaďte (více v návodu skupiny


Každá pečující osoba i dítě, které čipujete musí mít přiřazenou pouze 1 skupinu! Tabulku seřadíte tak, že v horní liště tabulky kliknete do hlavičky tabulky. Tabulka se pak podle daného sloupce seřadí vždy vzestupně nebo sestupně. (v okénku se udělá malá šipka nahoru nebo dolu)

Po vybrání období si můžete seřadit tabulku tak, aby Vám ukázala chyby - Vykřičníky. (třetí sloupeček - 2x kliknout)


Potom Vám systém zobrazí dny,  ve kterých jsou chyby v čipování. Najdete si tedy ve filtru pouze chybný den (v mém případě např. 16.10.2019)

Pokud najedete myší na vykřičník, systém Vám napíše, co je chybného. 

Kontrolu systém provádí vždy pro každý den zvlášť od půlnoci do půlnoci, a zobrazí vždy pouze 1 vykřičník v daný den. Po opravení každé chyby je tedy potřeba data refrešnout (dvě šipky proti sobě v levém horním rohu). 


V den kdy docházka probíhá je vždy vykřičník dokud všichni nebudou mít příchod i odchod a nebude den uzavřený !


Při čipování se neoznačuje co je příchod a co odchod. První čipnutí dne je příchod a poslední je odchod.


Příklady na chyby a opravy


16.10. systém hlásí chybu, najdete si tedy pouze daný den a najedete si na vykřičník. Seřadíte si tabulku podle časů čipování. Vykřičník je u posledního čipnutí paní učitelky a říká, že pokud odejde bude tam ještě jedno dítě.

Podíváte se tedy na seznam dětí, jestli mají všichni příchod a odchod.  Zde vidíte, že Lucinka Nováková má pouze jedno čipnutí -tedy příchod, a že jí chybí odchod. Toto zapomenuté čipnutí odchodu je potřeba do systému doplnit.


1. Doplnění zapomenutého čipnutí provedete tužtičkou v levém horním rohu

Otevře se dialogové okno pro ruční zadání čipnutí

- v prvním řádku zadáte poprvé číslo čtečky - najdete ho v 3 sloupečku odzadu v tabulce pod dialogovým oknem.

- vyberete zda se jedná o zadání čipnutí studenta nebo učitele, zadáte datum a čas, kdy osoba zapomněla čipnout a do políčka důvod zapíšete důvod dané opravy. Po uložení a refrešnutí se záznam zařadí na správné místo. Je červeně označený a je u něj otazník, na kterém je vidět uvedený důvod opravy. Do reportu pro MPSV jdou pouze upravená data. Opravy může chtít vidět kontrola z MPSV na osobní kontrole na místě.

V případě, že ten den bylo chyb více, tak po opravě a refrešnutí se objeví vykřičník u další chyby.


2. Smazání čipnutí - Pokud omylem čipnete jinou kartou a potřebujete čipnutí smazat, stačí kliknout na ozubené kolečko a dát smazat


otevře se dialog a tam napíšete důvod smazání. 


v systému zůstane záznam zašedivělý, přeškrtnutý a bude u něj zelený otazník s odůvodněním opravy. Do exportu na MPSV toto čipnutí nebude vůbec přeneseno. 


3. Oprava čipnutí

pokud například načipujete při příchodu do školky omylem nejprve dítě a pak paní učitelku. Tak je potřeba udělat opravu tohoto čipnutí. Je jasné, že se jedná o chybu v postupu přikládání karet. Také se mohlo stát, že jste načipovaly špatné dítě nebo špatnou pečující osobu a potřebujete to opravit, aby to odpovídalo realitě atd.

Najedete myší na chybný záznam a dáte ozubeným kolečkem upravit. 

0tevře se dialogové okno čipnutí. Vy upravíte čipnutý záznam a odůvodníte.

Upravený záznam bude v systému opět červeně označený a odůvodněný. Do reportu pro MPSV jdou pouze upravená data. Opravy může chtít vidět kontrola z MPSV na osobní kontrole na místě.


4. Nastavit původní hodnoty

na ozubeném kolečku je také volba pro nastavení původních načipovaných hodnot. Tím se vrátí záznam do původního čipovaného stavu