V sekci Školka v modulu Smlouvy najdete nový report pro dotace z projektu OPZ+Na ozubeném kolečku jakékoliv smlouvy dáte vytvořit "Souhrnnou tabulku pro OPZ+", zvolíte si monitorované období a vyberete skupinu. Vytvoříte report


Co a kam vyplní Webooker:


1.  Identifikace

Na první záložce vyplní systém identifikaci dětské skupiny. 

Registrační číslo projektu, název projektu, název příjemce, název DS a kapacitu DS. Tyto údaje čerpá systém ze sekce uživatelé - skupiny, viz návod

Ostatní údaje je potřeba doplnit manuálně.


2. Smlouvy (jenom pravidelné)

Na druhé záložce "Smlouvy (jenom pravidelné)" vyplní systém osobní údaje dětí a docházku dle smluv a na základě vybrané DS.

Jak vytvářet smlouvy dětem najdete v návodu zde. Nemusíte nutně vytvářet i tiskopisy, stačí zadat platnost smlouvy a rozvrh. Do záložky Smlouvy (jenom pravidelné)se zařadí pouze děti, které budou mít definovanou docházku - tedy budou mít nastavený rozvrh pro pravidelné dny. 

ukázka pravidelné docházky:

Ukázka vyplněného reportu:

Systém doplní:

osobní údaje dětí - jméno příjmení dítěte, datum narození, adresu dítěte (z modulu studenti)

osobní údaje rodiče: jméno a příjmení rodiče a adresu (z modulu uživatelé). 

Platnost smlouvy - z modulu smlouvy ze záložky rozvrh

Docházku a stravu - z modulu smlouvy ze záložky rozvrh


Počet jednotek dopočítá tabulka sama.

Vy musíte doplnit typ dokladu prokazujícího vazbu rodiče na trh práce a případné přerušení smlouvy


Pozn.: Pokud dítě v průběhu monitorovaného období mění rozsah docházky, je potřeba platnost staré smlouvy ukončit a vytvořit novou smlouvu s novým rozsahem docházky. Období se nesmí překrývat. Do tabulky se vyplní dle pokynů dítě 2x


3. Docházka (jenom nepravidelné)

Do této záložky načte systém čipovanou docházku všech dětí, které nemají v modulu smlouvy definovaný rozvrh. (čipování probíhá mobilní aplikací nebo pevnou čtečkou a zapisuje se do modulu bezkontaktní karty - historie přístupů.)


Ukázka smlouvy bez definované docházky - tedy nepravidelné smlouvy

Načtená docházka v reportu pro dítě s nepravidelnou docházkou.

Pozor! 

Pokud máte dítě s nepravidelnou i pravidelnou docházkou (má dvě smlouvy), načte se do záložky docházka všechno čipování daného dítěte. Čipování v pravidelné dny budete muset manuálně vymazat.


4. Smlouvy (jenom nepravidelné)

Do záložky Smlouvy (jenom nepravidelné)se zařadí pouze děti, které nebudou mít definovanou docházku - tedy nebudou mít nastavené pravidelné dny v modulu smlouvy rozvrh.

ukázka nepravidelné smlouvy 


Systém doplní:

osobní údaje dětí - jméno příjmení dítěte, datum narození, adresu dítěte (z modulu studenti)

osobní údaje rodiče: jméno a příjmení rodiče a adresu (z modulu uživatelé). 

Platnost smlouvy - z modulu smlouvy ze záložky rozvrh


Vy musíte doplnit stravu a Typ dokladu prokazujícího vazbu rodiče na trh práce


5. Záložka pečující osoby 

- musíte vyplnit manuálně.