Je několik možností jak lze fakturovat školku. Nejčastější způsob bývá zálohová pravidelná faktura dopředu a vyúčtování zpětně (např. čtvrtletně nebo pololetně).

Nebo je vyúčtování každý měsíc, které obsahuje školkovné na měsíc dopředu a vyúčtovává obědy zpětně. 


Vysvětlím tu oba způsoby


1. vyúčtování po předchozích vydaných zálohových fakturách.

půjdete do sekce školky do modulu vyúčtování. V horním okně si vybere dítě, kterému chcete udělat vyúčtování (řádek musí zmodrat)

Ve spodním okně půjdete do záložky vyúčtování a tužkou vytvoříte nové vyúčtování (fakturu).

Otevře se vám dialogové okno, na první záložce si pouze zvolíte období, které chcete vyúčtovat. Ostatní políčka vám pro váš přehled vyplní systém.

NIW0iEm9oZyFLoD-Y6OxXcPIbozPTJSSMA.png

V záložce omluvy a náhrady najdete přehled omluvených hodin a čerpaných náhrad.

HLOKPH2DmPL_NJhhyRLpSL2m-pX-U6sDlw.png

V záložce docházka je pak rozpis jednotlivých dní docházky. Docházku lze tlačítkem v levém spodním rohu exportovat např. do excelu a předat rodiči pro kontrolu.

UFt5HdhDifwqk4N9O1KjLuou810bMF9mhg.png

Do záložky poznámka si můžete pro interní potřeby napsat poznámku k vyúčtování 


V záložce cena pak připravujete fakturu. Zde je třeba se trochu zamyslet a odečíst již vyfakturované zálohované poplatky. 

příklad: Pokud má dítě docházku 5 celých dní v týdnu, tak mu zálohujete např. 20 obědů a 40 svačin měsíčně. Při vyúčtování po třech měsících je třeba od systémem navrhnutého počtu odečíst 60 obědů a 120 svačin a doúčtovat pouze zbylé obědy a svačiny. Toto za vás systém neudělá.


woFnJ3T8sHBCHu7A7J5UH6awQY3RVY0M0A.png

- popis jednotlivých řádků si můžete dle potřeby upravit. 

- Nulové položky se na faktuře vůbec neobjeví.


Po uložení systém vystaví fakturu a zašle jí automaticky klientovi


Faktura vypadat takto:


postgeUgOUWTPoVJZxQhMyhCLO-ps27M2w.png


Pro plátce DPH s rozpadem DPH, pro neplátce bez rozpadu ( nastavíte v sekci Finance - Fakturační údaje).

Po vystavení faktury se vám Faktura zařadí do modulu vydaných faktur a vznikne vám Pohledávka



 Mail vypadá takto:


Qh-OZXfOl4-9MAmTm3UrvJ5WU2BinfaE-w.png





 a faktura je v příloze mailu (dá se nastavit, aby faktura neodcházala a odešel pouze mail s informací, že mají rodiče zaplatit školku - faktury se dají vypnout v sekci systém v modulu nastavení v záložce účetnictví

pq9Epy52WMnfhmWJexXXT7VDuHQH-mO_Og.png



2.Vyúčtování každý měsíc, které obsahuje školkovné na měsíc dopředu a vyúčtovává obědy zpětně


Princip vytvoření vyúčtování je stejný jako v předchozím způsobu jen je potřeba začít startovací fakturou. 

Fakturou, kterou vytvoříte při nástupu dítěte do školky nebo třeba na začátku školního roku

Tato první faktura není faktické vyúčtování je to spíše zálohová faktura. Měla by obsahovat školkovné na měsíc dopředu a případně nějakou zálohu na stravné. Tuto zálohu si držíte ve školce a fakticky jí vyúčtujete až v posledním účetním období nebo při odchodu dítěte ze školky.


Vytvoříte startovací zálohovou fakturu - nebude zahrnovat žádné dny docházky!!!

Půjdete do modulu vyúčtování, v hodním okně vyberete dítě a ve spodním okně v záložce vyúčtování vytvoříte tužtičkou novou fakturu.

Vyplníte název první faktury (např. září). a období od kdy do kdy chcete fakturu vytvořit.  


fZYsCGk0cgu1eZzQ28jm3f5SkOqfakkQ9A.png


Potom půjdete rovnou do záložky docházka a zde odoznačíte předpřipravenou docházku tak, aby vám tabulka zůstala prázdná. 

Systém vám dovolí vyúčtovat každý den pouze jednou, takže pokud byste ho vyúčtovali již na začátku období, nemohl by vám systém na konci měsíce spočítat faktické vyúčtování.

DvG7zU-6w9warBgmyDNB6F8ODGpLv2JpzA.png

Všechna políčka musí být prázdná a bílá !!! (jen pokud tvoříte počátečí fakturu).


Pokračujte do záložky cena a zde si vyplňte vše co budete chtít mít na faktuře. 

e3C9MfYj9q-USAlmaMMEoHM_G35PxuscxA.png


- popis jedotlivých řádků si můžete dle potřeby upravit. 

- Nulové položky se na faktuře vůbec neobjeví.


Po uložení systém vystaví fakturu a zašle jí automaticky klientovi


Faktura vypadá takto:


QDDu20IHk3b8c5dCXWQeNYRpFPNrTeKKXg.png


Pro plátce DPH s rozpadem DPH, pro neplátce bez rozpadu ( nastavíte v sekci Finance - Fakturační údaje).

Po vystavení faktury se vám Faktura zaříadí do modulu vydaných faktur a vznikne vám Pohledávka



 Mail vypadá takto:


Qh-OZXfOl4-9MAmTm3UrvJ5WU2BinfaE-w.png





 a faktura je v příloze mailu (dá se nastavit, aby faktura neodcházala a odešel pouze mail s informací, že mají rodiče zaplatit školku - faktury se dají vypnout v sekci systém v modulu nastavení v záložce účetnictví

pq9Epy52WMnfhmWJexXXT7VDuHQH-mO_Og.png



Po prvním proběhlém měsící probíhá jíž běžné vyúčtování, které vám předpřipraví systém a vy ho nemusíte vůbec upravovat.

Stačí každý měsíc jít do modulu vyúčtování a zadat vystavení vyúčtování.

Všechny položky budou vyplněné. Vyúčtování se automaticky připraví za poslední nevyúčtované období. Vy pouze zkontrolujete všechny záložky, dle potřeby poupravíte a uložíte.

mW7NDUEVxQKKr6Qj1TjM1lMz8lYcnNJ7Tg.png


Systém vytvoří a pošle fakturu jako v přechozím odbobí.


Zároveň vám všechny vystavené faktury padají do modulu Faktury ve Financích a do Pohledávek.