Uživatel je každá osoba, která pracuje se systémem (povětšinou maminka, učitelka nebo administrátor). 

Kliknutím na tužtičku vytvoříte nového uživatele a vyplníte hlavní záložku:

- vyplníte jméno a příjmení

- login slouží uživatelům k přihlášení do systému

- vyberte z nabídky roli.  Rodiče jsou uživatele (vidí pouze klientskou část) Administrátor má neomezené pravomoci. Další role nebo jejich přesnou definici najdete v modulu "Uživatelské role"Pokračujte na  Kontakt:

- vyplníte kontaktní údaje (povinné pole je označené červeně – email)

- v případě, že nepovolíte kontakt emailem, nedostane klient ze systému žádný e-mail (ani heslo, pokud ho zapomene).Pokračujete na Ostatní:

- Vyplníte pokud potřebujete přidat ještě nějaké ostatní informace a uložíte.Vytvořené záznamy můžete editovat ozubeným kolečkem před jménem uživatele:

- můžete upravovat a mazat záznamy

- nechat si vygenerovat nová hesla (buďto konkrétní osobě, nebo všem).


Ve spodní části tabulky uživatelů je záložka Studenti nebo v levé části je modul Studenti:

- Tužtičkou přidáváte nové studenty k uživatelům (děti rodičům)  Nejprve si musíte vybrat rodiče (uživatele), kterému chcete dítě přidat.

Pokud tvoříte nového studenta z modulu Uživatelů, je políčko uživatel předvyplněné. Pokud tvoříte nového studenta z modulu Studenti, musíte nejprve vybrat uživatele. Potom vyplníte ostatní údaje a pokračujete na záložku ostatní. v záložce ostatní je možné vybrat si Skupinu. K čemu slouží Skupiny a jak je vytvořit najdete v návodu zde


Zaměstnanci

V sekci uživatelé najdete modul zaměstnanci. Abyste mohli udělat z někoho zaměstnance, musí mít nejprve účet v systému (musí být zaregistrovaný do seznamu uživatelů). Zaměstnancem musí být všechny chůvy, učitelky kurzů, učitelky ze školek i organizátoři akcí.

Nový záznam přidáme tužtičkou.Vyplníme všechny záložky - v záložce hlavní vyberete jméno ze seznamu uživatelů.

Náplň práce se zobrazuje klientům v jejich sekci (takže např. učitelka,  chůva, pečující osoba atd.).

Aktivní zaměstnanci se nabízí na úvodní stránce, při tvorbě rozvrhů, kurzů a akcí. Pokud vám zaměstnance odejde, označte ho jako neaktivního.

Popis o mně se zobrazuje klientům v nabídce kurzů.Po vyplnění pokračujete na záložce ostatní.

Zde si zadáte další doplňující informace jako titul, datum narození, zda má zaměstnance nějaké děti, jaké má vzdělání, praxi. Tyto údaje jsou doplňující, záložku ostatní můžete klidně přeskočit bez vyplnění.

K čemu slouží Skupiny a jak je vytvořit najdete v návodu zdeV záložce obrázek přidáte zaměstnanci fotku. Obrázek není povinný. Zaměstnanec, který bude mít obrázek bude vidět na úvodní stránce systému.

Fotku vložíte do systému z Vašeho počítače a můžete si jí přímo v tomto okně upravit, zvětšit nebo vybrat pouze část obrázku. V levém okně vidíte Vámi vložený obrázek, v pravém okně výsledný obrázek. Výběr děláte bílým rámečkem, který můžete zvětšovat a zmenšovat nebo posouvat dle potřeby.