Uživatel je každá osoba, která pracuje se systémem (povětšinou maminka, učitelka nebo administrátor). 


Nový uživatel se zakládá v Administraci v sekci uživatelé v modulu uživatelé 

Kliknutím na tužtičku vytvoříte nového uživatele a vyplníte uživatelský účet, tento účet může být sdílený pro všechny systémy Webooker.

Pokud tedy už má uživatel účet v jiném systému Webooker, bude moci používat stejné přihlašovací údaje.

Vyplníte:

Jméno a příjmení (případně druhé jméno)

Email musí obsahovat @ a . (tečku).

Telefon musí obsahovat předvolbu +420

Role vyberte z nabídky roli.  

    Rodiče jsou uživatele (vidí pouze svůj účet a klientskou část) 

    Administrátor má neomezené pravomoci. Další role nebo jejich přesnou definici najdete v modulu "Uživatelské role"Pokračujte na  záložku Kontaktní údaje:

zde už se doplňují další údaje, které již nejsou sdílené a povinné. 

vyplníte kontaktní údaje 

Email 2 - slouží jako další kontaktní email, vše co budete chtít posílat ze systému bude odcházet také na tento mail. (kromě přístupových údajů)

Telefon 2 - slouží jako další kontaktní údaj

Adresa - adresa se bude automaticky vyplňovat do všech dokladů, které systém následně umí generovat

Reference - zde si můžete vybrat, odkud se o Vás klienti dozvěděli. Nastavení referencí i graf najdete v návodu Pokračujete na Ostatní:

Zablokovat účet - pokud zde nastavíte ano - osoba s tímto účtem se do systému nedostane (nepřihlásí)

Kontaktovat emailem - pokud nastavíte ano - bude dostávat klient všechny maily, pokud dáte ne nebude mu systém posílat nic (kromě přihlašovacích údajů, pokud mu je pošlete tlačítkem vlevo dole). 

Poznámka - slouží jako vaše interní poznámka k uživateliPokud dáte po vyplnění "Odeslat přihlašovací údaje uživateli" - systém uloží do databáze nového uživatele a zašle mu email o založení nového účtu s tímto textem:

Pokud chcete účet vytvořit pouze interně dáte pouze " Uložit" - systém vytvoří nového uživatele ve vaší databázi a nebude mu zasílat žádné přihlašovací údaje.
Po kliknutí na odkaz v mailu, aktivuje uživatel svůj účet a přebírá odpovědnost za správnost uvedených osobních údajů uvedených v záložce uživatelský účet. Tyto údaje po aktivaci nemůže již administrátor měnit. 
Vytvořené záznamy můžete editovat ozubeným kolečkem před jménem uživatele:

- můžete upravovat a mazat záznamy

- nechat si vygenerovat nová hesla (buďto konkrétní osobě, nebo všem).


Ve spodní části tabulky uživatelů je záložka Studenti nebo v levé části je modul Studenti:

- Tužtičkou přidáváte nové studenty k uživatelům (děti rodičům)  Nejprve si musíte vybrat rodiče (uživatele), kterému chcete dítě přidat.

Pokud tvoříte nového studenta z modulu Uživatelů, je políčko uživatel předvyplněné. Pokud tvoříte nového studenta z modulu Studenti, musíte nejprve vybrat uživatele. Potom vyplníte ostatní údaje a pokračujete na záložku ostatní. v záložce ostatní je možné vybrat si Skupinu. K čemu slouží Skupiny a jak je vytvořit najdete v návodu zde


Zaměstnanci

V sekci uživatelé najdete modul zaměstnanci. Abyste mohli udělat z někoho zaměstnance, musí mít nejprve účet v systému (musí být zaregistrovaný do seznamu uživatelů). Zaměstnancem musí být všechny chůvy, učitelky kurzů, učitelky ze školek i organizátoři akcí.

Nový záznam přidáme tužtičkou.Vyplníme všechny záložky - v záložce hlavní vyberete jméno ze seznamu uživatelů.

Náplň práce se zobrazuje klientům v jejich sekci (takže např. učitelka,  chůva, pečující osoba atd.).

Aktivní zaměstnanci se nabízí na úvodní stránce, při tvorbě rozvrhů, kurzů a akcí. Pokud vám zaměstnance odejde, označte ho jako neaktivního.

Popis o mně se zobrazuje klientům v nabídce kurzů.Po vyplnění pokračujete na záložce ostatní.

Zde si zadáte další doplňující informace jako titul, datum narození, zda má zaměstnance nějaké děti, jaké má vzdělání, praxi. Tyto údaje jsou doplňující, záložku ostatní můžete klidně přeskočit bez vyplnění.

K čemu slouží Skupiny a jak je vytvořit najdete v návodu zdeV záložce obrázek přidáte zaměstnanci fotku. Obrázek není povinný. Zaměstnanec, který bude mít obrázek bude vidět na úvodní stránce systému.

Fotku vložíte do systému z Vašeho počítače a můžete si jí přímo v tomto okně upravit, zvětšit nebo vybrat pouze část obrázku. V levém okně vidíte Vámi vložený obrázek, v pravém okně výsledný obrázek. Výběr děláte bílým rámečkem, který můžete zvětšovat a zmenšovat nebo posouvat dle potřeby.