Dotazníky ve Webookeru

Nově umí webooker posílat vašim klientům vámi vytvořené dotazníky. Otázky si vytvoříte v administraci 2.


U každého kurzu si určíte, jestli a jaký chcete poslat dotazník po ukončení kurzu. Až kurz skončí, systém najde všechny studenty, kteří měli alespoň 50% účast na kurzu a dotazník jím zašle. Na tento dotazník vám vaši klienti mohou odpovědět (i z mobilu). Odpovědi se vám ukládají do systému.

Jak na to?

V administraci 2 vám přibyl modul průzkum spokojenosti. V tomto modulu máte námi nadefinovaný první dotazník. Můžete ho buďto upravit a změnit si otázky, a nebo můžete vytvořit nový.  Můžete si vytvořit různé dotazníky pro různé druhy kurzů. Námi nadefinovaný dotazník je zatím neaktivní. Pokud ho budete chtít používat, je třeba ho aktivovat.

V záložce otázky nadefinujte otázky, na které chcete dostat od klientů odpovědi.

Vysvětlivky k obrázku níže:

Typ otázky: klienti mohou odpovědět třemi způsoby. Ano/Ne, 1-5 a nebo textem. Zde si vyberete, jakým typem chcete dostat odpověď na otázku.

Povolit poznámku: k odpovědím může klient připsat i text

Váha: budeme připravovat grafické zobrazení výsledků ankety. Pole váha uvádí, jakou váhu pro vás odpověď klienta má ze všech vašich otázek.
Jděte do administrace 1  - do kurzů. U každého kurzu si ozubeným kolečkem dáte upravit a záložce popis si vyberte, jaký dotazník chcete poslat studentům daného kurzu.


Systém se podívá 20dní zpět, jestli už kurz skončil a pokud ano, pošle studentům mail s žádostí o vyplnění dotazníků. (v případě že vám kurzy skončili již více než před 20 dny, dejte nám prosím vědět, lhůtu můžeme prodloužit).

Takto vypadá e-mail z testu:

Po kliknutí na odkaz vyplní dotazník:

Dotazník je připraven tak, aby se dal lehce vyplnit z tabletu nebo mobilu – takto to vypadá na mobilu.

Vyhodnocení:

  • Výsledky dotazníku vám padají do záložky odpovědi u konkrétního dotazníku v administraci 2. 
  • Na odpovědi se můžete podívat, když kliknete na ozubené kolečko u vybraného studenta a vyberete ,,Prohlížet odpovědi,,