Dotazníky ve Webookeru

Nově umí webooker posílat vašim klientům vámi vytvořené dotazníky. Otázky si vytvoříte v administraci 2.


U každého kurzu si určíte, jestli a jaký chcete poslat dotazník po ukončení kurzu. Až kurz skončí, systém najde všechny studenty, kteří měli alespoň 50% účast na kurzu a dotazník jím zašle. Na tento dotazník vám vaši klienti mohou odpovědět (i z mobilu). Odpovědi se vám ukládají do systému.

Jak na to?

V administraci 2 vám přibyl modul průzkum spokojenosti. V tomto modulu máte námi nadefinovaný první dotazník. Můžete ho buďto upravit a změnit si otázky, a nebo můžete vytvořit nový.  Můžete si vytvořit různé dotazníky pro různé druhy kurzů. Námi nadefinovaný dotazník je zatím neaktivní. Pokud ho budete chtít používat, je třeba ho aktivovat.

V záložce otázky nadefinujte otázky, na které chcete dostat od klientů odpovědi.

Vysvětlivky k obrázku níže:

Typ otázky: klienti mohou odpovědět třemi způsoby. Ano/Ne, 1-5 a nebo textem. Zde si vyberete, jakým typem chcete dostat odpověď na otázku.

Povolit poznámku: k odpovědím může klient připsat i text

Váha: budeme připravovat grafické zobrazení výsledků ankety. Pole váha uvádí, jakou váhu pro vás odpověď klienta má ze všech vašich otázek.
Do samotných kurzů pak musíte nastavit, který průzkum spokojenosti chcete použít. A to v záložce Nastavení v Detailu kurzu dole si vyberte, jaký dotazník chcete poslat studentům daného kurzu.Systém se podívá 20dní zpět, jestli už kurz skončil a pokud ano, pošle studentům mail s žádostí o vyplnění dotazníků. (v případě že vám kurzy skončili již více než před 20 dny, dejte nám prosím vědět, lhůtu můžeme prodloužit).

Dotazník se posílá celkem třikrát. Pokud klient neodpoví, pošle se za dva dny znovu a pak ještě jednou.

Takto vypadá e-mail z testu:

Po kliknutí na odkaz vyplní dotazník:

Dotazník je připraven tak, aby se dal lehce vyplnit z tabletu nebo mobilu – takto to vypadá na mobilu.

Vyhodnocení:

  • Výsledky dotazníku vám padají do záložky odpovědi u konkrétního dotazníku v administraci 2. 
  • Na odpovědi se můžete podívat, když kliknete na ozubené kolečko u vybraného studenta a vyberete ,,Prohlížet odpovědi,,