V sekci nastavení najdete náhradové skupiny. Náhradové skupiny slouží k rozdělení kurzů do skupinek, ve kterých si budou vaši klienti moci čerpat náhrady.

Skupinky si můžete nazvat libovolně (např. věkově, zaměřením nebo třeba i podle cen).


Tužtičkou přidáte novou náhradovou skupinu. Vyplníte název a pro vás informativně můžete i popis.

Výchozí - může být pouze jedna skupina, nabízí se pak u tvorby kurzů jako první, tedy výchozí.

Aktivní - znamená, že se vám bude nabízet při tvorbě kurzů. Pokud již nechcete skupinu používat, stačí jí označit jako neaktivníV sekci kurzy vybíráte při tvoření nebo úpravě kurzu, do jaké skupiny chcete, aby kurz patřil. Zároveň můžete dovolit u daného kurzu, aby do něj na náhradu přišli ještě studenti z jiné náhradové skupiny (pouze jednosměrný) - spodní tabulka.


Klientům systém dovolí se hlásit na náhrady pouze v rámci jejich náhradové skupiny


Učitelé v docházce vidí černě kurz z náhradové skupiny každého studenta.  Pokud je náhradová skupina červeně, znamená to, že přihlašuje učitel studenta do jiné náhradové skupiny.