V základním nastavení Webookeru jsou zobrazené jen některé osobní údaje.


Pokud potřebujete evidovat více osobních údajů, jak u uživatelů, tak i u studentů, zapnete si je v sekci systém - nastavení - nastavení

U každého údaje se dá vybrat jedna ze 4 variant

1. Nezobrazovat - údaj budu v administraci pro vaše nastavení, ale nebude zobrazený v klientské sekci

2. Nepovinné, ale zobrazené - údaj bude v klientské sekci vidět, uživatelé ho budou moci vyplnit, ale údaj nebude povinný

3. Povinné - údaj bude vidět v administraci i v klienstké sekci, kde bude pro uživatele červeně označený a bez vyplnění tohoto údaje nebude možné účet uložit

4. Nezobrazovat ani v administraci - tento údaj nepotřebujete evidovat a tak ho můžete takto vypnout jak pro administraci, tak i pro klienty


Je možné nastavit tyto údaje:

Uživatel 1 - povinné údaje pro vytvoření účtu jsou jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje se nenastavují. 

Další údaje: 

adresa

občanství

reference

rodné číslo

číslo OP


Uživatel 2  - můžete chtít evidovat k jednomu účtu ještě druhý kontakt

Nastavitelné údaje:

jméno a příjmení

telefonní číslo

e-mail

adresa

rodné číslo

číslo OP

občanství


Student  - příjmení dítěte je povinný údaj, který nelze nastavit. 

Nastavitelné údaje:

jméno

datum narození

rodné číslo

adresa

pohlaví studenta

zdravotní stav

pojišťovna

alergie