V modulu pohledávky najdete seznam všech studentů, kteří doposud neuhradili kurz, školku nebo akci. 

Pohledávky nemůžete upravovat, přidávat nové ani mazat. 

Můžete poslat upomínku nebo neuhrazenou pohledávku uhradit (tím zmizí z pohledávek) 


Nejprve si vyberte semestr (zůstává předvyplněná poslední volba). Otevře se vám seznam studentů, u který systém eviduje nějaké pohledávky

Systém sám neposílá žádné upomínky. Pokud chcete někomu poslat upomínku, kliknete na ozubené kolečko před záznamem a vyberete "poslat upomínku"

Systém si najde emailovou adresu upomínané osoby a zašle na ní mail s upomínkou a znovu zašle podklady pro platbu (FA).


Pokud chcete zrušit pohledávku, jelikož je již uhrazená, kliknete opět na ozubené kolečko a vyberete "vytvořit platbu" 


otevře se vám okno, které je předvyplněné pro zadání platby (dle vybrané pohledávky). Veškeré hodnoty můžete dle potřeby upravit.


až kliknete na políčko uložit, systém se vás zeptá, zda chcete odeslat oznámení klientovi, o tom že jste přijali od něj platbu.

Pokud bude platba v hotovosti, systém se vás zeptá, zda chcete vytisknout příjmový doklad.


Připraví se vám vyplněný příjmový doklad připravený do tisku. Stačí dát "tisk"

Příjmový doklad je 2x na A4, (doklad pro klienta, stvrzenka pro organizaci). 

Vypnutí číslování nebo nastavení číselné řady příjmového dokladu je možné nastavit v sekci systém / nastavení / účetnictví.