1. Kategorie

pro vytvoření akce je potřeba nejprve vytvořit kategorii. Kategorie může být např. Seminář, Workshop, Tvoření, Přednáška atd.

Zde vyplníte pouze název a popis. Popis i název se pak promítne do všech akcí v této kategorii.

Půjdete do sekce "Jednorázové akce" do modulu "Kategorie" 

V levém rohu tužtičkou přidáte novou kategorii.

Otevře se Vám detail kategorie, kde vyplníte název a popis dané kategorie a uložíte.


2. Jednorázová akce

Potom půjdete do modulu "Jednorázové akce" a tužtičkou vytvoříte novou jednorázovou akci

Na záložce hlavní vyplníte nebo vyberte z volby hlavní informace o akci

Semestr: období, do kterého akce bude spadat finančně i časově

Kategorie: pod kterou akce bude viz. bod číslo 1.

Typ: pro koho je akce určená (filtr v akcích pro výběr)

Název: název konkrétní akce

Učitel: vyberete z modulu zaměstnanců učitele, který má akci na starosti


Pokračujte na záložce cena

Zde nastavíte nejprve cenu akce a fakturační údaje (pokud jich v systému využíváte více)

- Vyžadovat platbu kartou můžete pouze v případě, že máte napojení na platební bránu Comgate, více v návod zde

- Limit automatického zrušení registrace:  pokud nastavíte např. 30 (min), bude systém čekat platbu za akci do 30minut, pokud platba neproběhne, systém automaticky studenta z akce smaže a pošle mu e-mail o zrušení registrace na akci. 

- Sazba učitele za žáka: zde můžete nastavit odměnu pro učitele za každého platícího žáka v akci. Odměna učiteli se spočítá v pracovním výkaze viz návod zde

- Splatnost faktur - splatnost faktur je nastavená automaticky v sekci systém - nastavení - účetnictví. Pokud potřebujete u akce nastavit jinou splatnost faktur můžete jí nastavit zde. 


Pokračujte na záložce Nastavení


Kapacita: systém nepustí na akci více studentů než je nastavená kapacita, administrátor může kapacitu překročit.

Délka lekce : zadejte údaj délky akce v minutách

Vyberte z nabídky: 

Registrace povolena:  zapnete akci do klientské sekce a studenti se na ní budou moci registrovat

Zahrnout do pracovního výkazu: Akce bude započítána učiteli do pracovního výkazu

Ukázat v rozvrhu: Akce bude zobrazená i v rozvrhu

Vícenásobný vstup: Pokud zapnete vícenásobný vstup, budou si moci klienti koupit více vstupů na akci. Nebudete ale vědět, kdo konkrétně na akci dorazí. Výsledná cena akce je vynásobená počtem zadaných vstupů

Průzkum spokojenosti: Zde si můžete vybrat z Vámi vytvořených průzkum spokojenosti (viz. návod na průzkum spokojenosti"). Po skončení akce se pak tento průzkum rozešle všem účastníkům akce.


Pokračujte na záložce popis

Kategorie je do budoucna na portál, který připravujeme, v klientské sekci se nezobrazuje.

 věkové rozmezí může klientům pomoci s výběrem akce, ale při registraci na akci systém věk nehlídá. Je to pouze informativní. 

Krátký popis: jde vidět na úvodní stránce v rolovací liště

Popis: jde vidět v detailu akce


Na poslední záložce můžete vložit k akci obrázky

- obrázky vybíráte přes tlačítko přidat z úložiště systému.


3. Rozvrh

Takto vytvořenou akci naplánujete do rozvrhu 

V horní okně vyberete akci a v dolním okně pak v záložce rozvrh tužtičkou akci naplánujete do rozvrhu.Klientská část systému

Takto pak vypadá akce na hlavní klientské stránce. Akce na stránce rolují každých 15 vteřin.

Seznam všech akcí najdou klienti pokud kliknou na úvodní stránce na tlačítko "jednorázové akce" nebo v horním menu na "akce"


Přehled akcí

 Detail akce