Klient vidí nabídku kurzů. Nad nabídkou je ale napsáno, že přihlášením pouze projevuje zájem do kurzu chodit. Po přihlášení, odejde klientovi mail, že děkujete za projevení zájmu. Teprve administrátor zařadí zájemce do konkrétního kurzu a to na základě úrovně, kterou klient výplní, poznámky, věku atd.

nabídka kurzů:

popis kurzu:


projevení zájmu o kurz:


po projevení zájmu odchází klientům tento mail (mail je možné upravit dle potřeb každé organizace):


- počty lekcí, začátek, konec i cena jsou samozřejmě vyplněné podle daného kurzu.


Podporu registrace klientů přes modul zájemců je potřeba zapnout v základním nastavení systému:


Takovýto zájemce Vám spadne v administraci do sekce "CRM - příležitosti" jako nový zájemce. 

V sekci příležitosti můžete s novým zájemcem dále pracovat, psát si k němu poznámky, zařazovat ho do úrovní, přidávat mu typy, fáze jednání, registrovat ho do kurzu atd. 


Úplný návod na práci v CRM příležitostech najdete zde